Nem meglepő, hogy a cégek világszerte és ipari területtől függetlenül fontolgatják az AI használatát. Viszont akadnak még vállalatvezetők, akik szkeptikusak, hiszen  mesterséges intelligencia-projektek nem mindig hozzák azt az eredményt, amit várnak tőlük. De mi különbözteti meg a technológiához jól alkalmazkodó, jelentős üzleti eredményeket realizáló cégeket azoktól, akik túl lassan, túl kevés eredménnyel nyitnak az AI felé? Erre keressük a választ ebben a cikkben.

A cikk első részében, a BCG kutatása alapján, a globális helyzet bemutatására törekedtünk. A második részben pedig bemutatjuk azokat a konkrétumokat, amelyek megkülönböztetik az AI-megoldások felhasználása terén sikeres vállalatokat.

AZ AKADÁLYOK LEKÜZDÉSE

A mesterséges intelligencia sikeres beépítéséhez négy elősegítő eszköz létfontosságú:

1. stratégia és roadmap

2. irányítási modell

3. munkavállalói készségek

4. IT infrastruktúra

A korai alkalmazók jelentősen sikeresebben használták ezeket az eszközöket, mint a lemaradók.

Stratégia és roadmap. A cégnek átlátható AI-stratégiára van szüksége. Az AI stratégiának érdemes a legértékesebb felhasználási módokra fókuszálni, melyek választ adnak a cég üzleti szükségleteire és kihívásaira, és egyeztetni őket a cég átfogó digitális stratégiájával. Egy átlátható kivitelezési roadmap is szükséges, ami üzleti alternatívákat és mérhető befektetési célokat határoz meg. A kutatás résztvevői az átlátható AI stratégiát választották a legfontosabb elősegítő eszköznek.

Irányítási modell. Szükséges, hogy a vezetőség jól láthatóan elköteleződjön a várható fejlődés mellett. A felsővezetőségnek alaposan felépített kommunikációval kell biztosítania, hogy a cég dolgozói megértik a mesterséges intelligencia vonatkozásait. A cégnek egyértelmű szerepeket és felelősségköröket kell alkotnia az AI beépítéséhez, és ki kell dolgoznia egy átlátható szervezeti struktúrát. A releváns feladatkörök közti hatékony együttműködés és kommunikáció létfontosságú ahhoz, hogy legyőzzük az AI alkalmazásával szemben fennálló kulturális ellenállást.

Munkavállalói készségek. Hogy beépítse a mesterséges intelligenciát — és a digitalizálást, úgy általában — egy cégnek szüksége van olyan dolgozókra is, akik többek közt erős programozói, adatkezelői és analitikai képességekkel rendelkeznek. A cégnek tisztában kell lennie a képességekkel, amikre szükség van, és meg kell vizsgálnia, melyek hiányoznak jelenlegi munkavállalóik képességei közül.

A munkavállalók részt vehetnek belső vagy külső oktatóprogramokon, hogy az AI alapvető ismereteit és a szükséges képességeket elsajátítsák. Az olyan területekre, melyek összetettebb informatikai tudást igényelnek, mint a fejlett analitika, a cégnek új típusú munkavállalókat, például adatkutatókat (data scientist) kell felvennie.

A kutatás résztvevőinek 93%-a jelezte, hogy cégükön belül nem állnak rendelkezésre megfelelő készségű munkavállalók az AI beépítésére. 29%-uk növelte már munkavállalóinak számát az AI miatt, és 49% számít további növekedésre a következő években.

IT infrastruktúra. Az AI sikeres beépítéséhez létfontosságú az alkalmazásprogramozási felületek (API) és hálózatok által támogatott informatikai rendszerek és gépek együttműködése. A számítógépes biztonság is fontos kérdés a mesterséges intelligenciával és Ipar 4.0-val foglalkozók számára.

Az AI kivitelezésekor a cégeknek érdemes fontolóra venniük az AGILE működést, hogy a stratégiát és a roadmapet a felmerülő fejlemények alapján menet közben módosítani tudják. Az AI technológiák alkalmazásakor ajánlott a fail-fast és MVP (minimálisan működőképes termék) megközelítéseket használniuk,  kisléptékben tesztelni az új ötleteket, majd gyors ciklusokban finomítani rajtuk, mielőtt teljeskörű bevezetésre kerülnének. A kutatás alapján a korai alkalmazók nagyobb valószínűséggel használnak AGILE rendszert, mint a lemaradók.

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy mind az ipari cégeknek, mind a gépekkel és automatizálással foglalkozó gyártóknak lépniük kell.

A GÉPIPAR ÉS AZ AUTOMATIZÁCIÓS SZEKTOR BEVONÁSA

A gépipar és az automatizációs szektor, mint az összes többi ipari cég beszállítói, fontos szerepet fognak játszani az AI lehetőségeinek feltárásában, és a gyárak ellátásában AI-támogatott alkalmazásokkal. A mesterséges intelligencia lehetővé teszi, hogy a gépgyártók új, bevételt eredményező üzleti modelleket fejlesszenek, mint például a „gépi szolgáltatás”. Hogy betörhessenek erre a piacra, a gyártóknak érdemes fejleszteni felszerelésüket és adatokat gyűjteni, hogy  kísérletezhessenek az AI technológiával.

A kutatás résztvevői iparágtól függetlenül azt állították, hogy az ön-optimalizáló gépek gyártása az AI kiemelten fontos felhasználási módja. A gépgyártók és automatizációval foglalkozó gyártók olyan felszerelést kínálhatnak az ipari cégeknek, ami machine learninget használ, hogy valós időben vizsgáljon egyes paramétereket és optimalizálja a folyamatokat.

A résztvevők a gépi látást használó rendszereket is növekvő fontosságúnak tartják. A gépgyártók képesek közvetlenül beépíteni mechanikus rendszereikbe ezeket a képalkotó eszközöket. És bár az ehhez szükséges beépített AI technológiával ismert cégek már most is kereskednek, a gépgyártóknak érdemes fontolóra venni, hogy saját, testreszabott AI megoldásokat fejlesszenek, hogy ne kelljen függeniük ezektől.

Mint első lépés az AI-alapú analitika és önoptimalizáló gépek felé, a gépgyártóknak arra kell törekedniük, hogy termékeik teljesítménye teljeskörűen átlátható legyen. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók jobban megértsék az AI-t, a szenzorokkal ellátott gépek paramétereitől kezdve a folyamatos, adatalapú tevékenységekig és a tanulásig. Ezek a funkciók más folyamatparaméterek megfigyelését is magában foglalják, mint a hőmérséklet, a forgatónyomaték és a rezgés, hogy a rendszer információt szerezzen a gépek állapotáról és a legyártott alkatrészek minőségéről. Az átláthatóság tehát az ön-beállító rendszerek alapja. Emellett a gépgyártóknak és automatizációval foglalkozóknak arról is biztosítaniuk kell ügyfeleiket, hogy a gépeikből kinyert adatok védettek és bizalmasok maradnak.

Hogy utolérjék társaikat az AI versenyben, az ipari cégeknek egy jól felépített, háromlépéses megközelítést kell alkalmazniuk:

1. A jelenlegi helyzet kiértékelése. A cégnek először meg kell vizsgálnia gyenge pontjait és jelenlegi AI felszereltségét, majd össze kell mérnie állapotát a versenytársaiéval vagy az iparági átlaggal.

2. Mivel a mesterséges intelligencia beépítéséhez szükséges egy erős IT infrastruktúra is, a cégnek meg kell vizsgálnia jelenlegi informatikai működését is. Az üzem vizsgálatának alapkövetelménye, hogy az vizsgálati területek gyűjteménye és a benchmarkok elérhetőek legyenek mobil eszközökön.

3. Az elősegítő eszközök kiépítése: a cégnek készítenie kell egy átfogó dokumentumot különböző AI esettanulmányokkal, hogy válasz tudjon adni az előzetes vizsgálat során felmerült gyengeségekre. Workshopokat kell szervezni az összes érdekelt fél bevonásával, hogy kivesézzék a felhasználási módokat, és eldöntsék, melyikkel kezdjenek el dolgozni elsőként. A felhasználási módok pénzügyi és nem-pénzügyi előnyeinek értékelése során a cégnek befektetési esettanulmányokat kell figyelembe vennie. Ebben a szakaszban kiemelkedően értékes lehet olyan AI szakértők véleménye.

A Lexunit kifejezetten arra specializálta magát, hogy fel tudja mérni, milyen lehetőségek vannak AI-megoldások fejlesztésére. Minden projektünk egy alapos, mérnöki szempontú átvilágítással indul, de külön tanácsadói szolgáltatást is létrehoztunk a konzultációs feladatok ellátására. Szívesen állunk rendelkezésre minden technológiai vagy pénzügyi területen dolgozó cégvezető számára, hogy felmérjük, hogyan áll az adott vállalat az AI-technológiák alkalmazása felé tartó (és valójában soha véget nem érő, folyamatosan fejlődő, változó) folyamatban, és javaslatokat tegyünk a dinamikus továbblépés érdekében.

Miután a cég beazonosította a legfontosabb felhasználási módokat, ki lehet tűzni az AI alkalmazási célokat, és létre lehet hozni egy kivitelezési roadmapet.

A mesterséges intelligencia alkalmazásához a cég irányítási modelljének átláthatóan fel kell vázolnia a szerepeket és felelősségköröket, és létre kell hoznia egy koherens szervezeti felépítést. A cégnek össze kell mérnie jelenlegi munkavállalóinak képességeit azokkal a képességekkel, melyek az AI kivitelezéséhez szükségesek, és el kell döntenie, hogyan fogja orvosolni a hiányokat. Emellett az AI felhasználási módok kivitelezéséhez szükséges informatikai igényeket is meg kell határoznia, és ki kell alakítani egy második irányítási modellt a hatékony adatkezelés érdekében. A szükséges igények meghatározásakor érdemes bevonni IT és AI szakértelemmel rendelkező data scientisteket is.

A megoldások tesztelése és fejlesztése.  A cégeknek tesztelniük kell a különböző AI felhasználási módokat az üzem egyes részeiben. Fontos, hogy nem szabad nagyon konkrét elképzeléseket megfogalmazni arról, hogy az AI pontosan milyen feladatokat lásson el, milyen problémákat enyhítsen! Ezzel ugyanis a cégvezetés megfosztja magát attól, hogy organikus módon alakuljon ki az AI tanácsadók kutatómunkája alapján, hogy ebben az adott környezetben, vállalatnál hol vannak a legjobb lehetőségek a beavatkozásra, hogy lehet legjobban használni a technológiát.

Az első ilyen beavatkozási pontok felderítése után minél előbb érdemes eljutni egy tesztprogramig. Minden tesztprogram célja az legyen, hogy gyorsan kialakuljon a legkisebb életképes termék (MVP), amit aztán AGILE módszerekkel, több ciklus során tovább lehet fejleszteni. A tesztprogramok során a dolgozók megtapasztalhatják a mesterséges intelligencia felhasználási módjait. A tesztekhez a cégnek szüksége lesz olyan technológiai eszközökre, amik gyors hatást érnek el. A cégnek ajánlatos azokat az AI megoldásokat fejlesztenie tovább, amik a tesztek során sikeresnek bizonyultak.

Végül, hogy a mesterséges intelligencia teljes potenciálját kihasználja, a cégnek tanácsos az integrált megoldásokat teljeskörűen alkalmaznia.

A kutatás azt mutatja, hogy az AI hamarosan a működési hatékonyság növelésének legfontosabb eszközévé válik. Sok cég viszont még nem ismerte fel, hogy ahhoz, hogy hozzájusson az AI előnyeihez, több kell, mint befektetni a technológiába. Egy átláthatóan összeállított stratégia létfontosságú kiindulási pont. De önmagában még ez sem elég. A cégeknek megfelelő irányítási és támogató infrastruktúrát kell kiépítenie, és elengedhetetlen, hogy újratervezzék és továbbképezzék a dolgozó munkaerőt. Az olyan gyártóknak, melyek még nem holisztikus, átfogó perspektívát használnak az AI alkalmazására, fokozniuk kell erőfeszítéseiket, hogy felvehessék a versenyt a korai alkalmazókkal.

Szeretne többet tudni a témakörről?  Adja meg elérhetőségét és értesítjük az új blogbejegyzésről.